Теска включва: сегашно просто/сегашно продължително, минало просто време, кръстословица с верните отговори на англииски и български, глаголи модели, бъдеще време, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, сегашно перфектно