Теска включва: сегашно просто/сегашно продължително, минало просто време, кръстословица с верните отговори на англииски и български, глаголи модели, бъдеще време, сравнителна и превъзходна степен на прилагателните, сегашно перфектно

Въведение

 • В днешно време все по-често ни се налага да общуваме на английски, не само в личния, но и в професионалния си живот. В бизнес отношенията е от особена важност общуването на става на добър език и по подходящия начин. Защото всяка грешка се отразява зле на репутацията Ви. И не само Вашата, но и тази на фирмата, която представлявате.
 • Грешките и пропуските са най-неприятни в писмената комуникация, защото много повече се набиват на очи. Оттам и нуждата добре да познавате стандартите за писане и да сте наясно с практическите методи, които могат да направят писмената Ви комуникация на английски език много по-добра.
 • С тази задача се заема и приложението Бизнес английски - как да оформя своите документи и кореспонденция.
 • Онлайн курс по Бизнес английски целият пакет включва:
  - писане на писма и e-mail
  -  изготвяне на автобиография и мотивационно писмо
  - как да пишем бизнес оферта
  - договор за покупко продажба на имот
  - договор за покупко продажба на МПС
  - примерни оферти и документи на англиски език
  Цена на целия пакет 40.00 лв.

Изходящ/Входящ тест по испански език - В1